Archive for 9 augusti, 2008

Vår jord börjar bli trång

augusti 9, 2008

Vi påverkar för mycket, trycket på landareal ökar och ändå måste vi producera mer.

Det finns olika reaktioner på detta.

 

Min huvudpunkt är: vi måste både leva (konsumera) och producera smartare. Vi behöver inte uppoffra mycket för det, om ens något. Åtminstone i första steget.

 

Och det är speciellt jordbruket jag vill ägna mig åt i denna blogg. Svenskt jordbruk är bra, men mycket kan göras ännu bättre.