Archive for 11 augusti, 2008

En klimatdiskussion som förvillar

augusti 11, 2008

En reaktion på t ex klimatfrågan är att klimatpanelen IPCC har fel. Det är inte människans fel att det blir varmare – och alltså behöver vi inte vidta några åtgärder. Forskarna är ju inte ense.  I mitt husorgan Sydsvenskan har det varit en insändardebatt om detta. I TV4 (hemsidan) har professorn John Christy fått stort utrymme. Han menar att det kan vara naturliga orsaker bakom den klimatändring vi ser.

 

Och det kan vara så. IPCC säger att det är 90% sannolikhet att människan ligger bakom, inte 100. Men räcker inte 90?

Vidare – vi vet helt säkert att vi omvandlat stora depåer av fossilt kol och olja till koldioxid och släppt ut i atmosfären. Och vi vet att koldioxid är en aktiv växthusgas.

Och ytterligare – koldioxid kan ha andra konsekvenser. I tidskriften Science 4 juli 2008 berättas om hur oceanerna blir surare på grund av koldioxid (Zeebe m fl: Carbon emissions and acidification) . Det kan ge stor påverkan på  jordklotets ekologi. Så oberoende av klimatfrågan kan koldioxidutsläpp ge problem.

 

Det är en bra illustration till vikten av att störa så lite som möjligt. Vi vet inte vad vi påverkar.

Detta ger inte underlag nog till radikala åtgärder som att bromsa industrialisering i uländer eller skrota flygtrafiken, men nog räcker det som motivation till att inte slösa med resurser och miljöutrymme.