Archive for 13 augusti, 2008

Naturen är stor men vi påverkar också

augusti 13, 2008

Sahara är en öken. Men för 6000 år sedan (vår stenålder) var den inte det. Vad hände? Jordklotets och jordaxelns obevekliga banor ledde till en gradvis ändrad solinstrålning på de breddgraderna. Skillnaden i instrålning mellan sommar och vinter minskade. Därmed minskade drivkraften för monsunvindar som kunde föra fuktig luft in över fastlandet. Det blev gradvis allt torrare under några årtusenden.

En rapport i Science, 9 maj 2008, beskriver det hela. Ett foto på en fossil sjö mitt i Sahara finns på omslaget. Bilden är värd att se.  www.sciencemag.org/content/vol320/issue5877/cover.dtl

 

Så visst har naturen sin obevekliga gång.

 

Just nu har vi en process där glaciärerna i Himalaya, som ger vatten till 1,3 miljarder människor, håller på att minska (WaterFront, 2 juli 2008, www.siwi.org ).  Naturligt eller påverkat?

Men bara möjligheten att vi kan förbättra denna utveckling bör vara drivkraft nog att förbättra våra system. Alltifrån jordbruk till bilkörning.