Archive for 20 augusti, 2008

Vetenskap och utveckling – vägen fram

augusti 20, 2008

 

Plock ur tidskriften Science juli-aug 2008.

 

4 juli.   USA höjer ambitionen?

Ett s k Policy Forum, undertecknat av ledande forskare/administratörer i USA:

Citat, översatt (s 44): ”USA står inför större utmaningar än någonsin förr, både miljömässiga och ekonomiska, under de närmaste decennierna. Främst bland dem är klimatförändring, förändrat vädermönster, vattentillgång och –kvalitet, minskad biodiversitet.”

Det hela utmynnar i en stark rekommendation att en ”Earth Systems Science Agency” ska etableras.

 

18 juli.  Ris behöver en ny grön revolution.

”Med skenande priser på ris och annan spannmål och lager som håller på att tömmas kan det behövas en andra grön revolution för att undvika livsmedelsbrist” (sid 330). Vad man mest diskuterar är ris som tål att det blir dränkt när det regnar för mycket.

 

1 aug   Klimatflipp?

Borrkärnor från Grönlands inlandsis tyder på att klimatförändringar kan gå fort, 1-3 år. Det är som om något ”flippar över”.

 

8 aug   Gen-möjligheter.

”Blue revolution brings risks and rewards”. Det rör sig om förädling för torkresistens. Man vet hur olika gener styr. En är bra för bra skörd trots korta torkperioder en annan för överlevnad vid långa. Helt olika strategier. Vilken vill vi ha var?

Det intressanta är att det på fullt allvar är möjligt att ställa den frågan.