Archive for 22 augusti, 2008

Mullhalten beter sig som förväntat – sjunker i växtodlingen utan motåtgärder

augusti 22, 2008

Trevligt att se att antalet besökare ökat. Mitt mål är att uppdatera om inte varje dag, så nästan.  Jag har i dag ägnat mig åt att gå igenom forskning om mullhaltsutveckling.

 

En rapport från Belgien:

Goidts m fl  2007. Regional assessment of soil organic carbon changes under agriculture in S Belgium 1955-2005.  Geoderma 141 2007, 341-354.

Det är en inventering där jordanalyser från 1955 jämförs med en provtagning 2005. Samma platser, mycket omsorgsfullt.

På växtodlingsgårdar har kolhalten sjunkit från 1,3% till 1,1. Det betyder en förlust av 100 kg kol per hektar och år.

På vallgårdar har kolhalten ökat från 1,6 till 2,2. Man har bundit 450 kg kol per år. Och när kol bindes behövs också kväve. Ungefär 45 kg kväve per år har jorden lagrat upp.

 

På rena växtodlingsgårdar har vi en ofördelaktig utveckling. Dessutom koldioxidutsläpp.

Men vallgårdar binder kol. Siffran 450 betyder att man bundit växthusgaser motsvarande ca 1200 liter diesel per hektar. Det gäller åkern, sen finns ju korna som släpper ut.

 

Det är en tillfredsställelse att konstatera att den mullhaltsmodell jag arbetar med väl beskriver denna utveckling.