Archive for 8 november, 2008

Anders Stenström och Den Goda Jorden.

november 8, 2008

 

I dagens tidning meddelas att Anders gått bort. Vi kommer att sakna hans lugna envishet och hängivenhet för Jorden. För jorden är mänsklighetens bas och det är faktiskt så att nu får den ökade uppgifter, bioenergiproduktion (i den mån vi har råd att ägna jordbruksmark åt det). Anders inte bara insåg jordens betydelse, han handlade, skaffade kunskap och spred opinion. Inte alltid i medvind. En viktig insats som också gav resultat.

 

”Jorden är vår bas”, det är sant. Men vi vet också att den vikten inte mäts i BNP. Jordbrukets andel av global BNP är kanske 10%. Enligt detta ekonomiska mått skulle mänskligheten beröras ganska marginellt om jordbruket försvann. Vi kan kanske bygga hus och vägar på allt? Men i verkligheten skulle det faktiskt innebära att det mesta av det mänskliga samhället går under på grund av matbrist.

 

En lite isande fråga: Kan vi med tillförsikt lita på andra ekonomiska beräkningar för jordbruket? På prismekanismer till exempel.

 

Obamas seger leder till spekulationer om den kommande politiken. Är han tillräckligt frihandelsvänlig? ”För det vet vi ju att frihandel är bra för ekonomisk tillväxt, för BNP”. Men kanske det bästa han kunde göra vore att införa tvärvillkor som styr upp jordbruksproduktionen i mer uthållig riktning. Marknaden klarar inte det utan komplettering.