Archive for 11 november, 2008

Stjärnorna och klimatet.

november 11, 2008

 

Nej, det är inte astrologi. En dansk vetenskapsman, Henrik Svensmark, för fram följande samband: mycket reflekterande moln (låg typ) ger kallare klimat, kosmisk strålning ger mer sådana moln genom jonisering, om solen har svagare magnetisk aktivitet kan den inte hålla borta denna kosmiska strålning. Alltså – solen styr klimatet.

 

Boken jag läser (De kylande stjärnorna – en kosmisk syn på klimatförändringarna, av H Svensmark och N Calder), polemiserar mot IPCC och klimatdiskussionen, och det är synd.

 

De kan mycket väl ha rätt, låt oss hoppas det för då blir framtiden ljusare. Men vi behöver ändå skärpa till vårt samhälle, slimma vår energianvändning, minska olika utsläpp mm. Det räcker att se på befolkningsutvecklingen och standardförväntningarna för att inse det. Och koldioxiden i sig kan påverka haven ogynnsamt mm.

 

Man kan se klimatdiskussionen som en pådrivare för en utveckling vi ändå behöver. Så låt oss fortsätta jobba och inte klaga på diskussionen. Men väl fortsätta jaga kunskap.

 

Jordbruk, miljö och framtid.

november 11, 2008

 

Man kan fråga sig vart detta spår tar vägen. Det har kommit en del sidospår, kan tyckas. I vilket fall är en summering på sin plats.

 

Min huvudpunkt är att jordbruket  måste ha en hög och uthållig produktion kombinerad med en liten miljöpåverkan. Och det går komma en bra bit framåt om vi använder dagens kunskap. Det behöver inte nödvändigtvis försämra lönsamheten, tvärtom finns en del vinster att hämta. Men det behövs intresse och engagemang, det jag kallar Framtidsfokus.

 

För att underbygga denna huvudtanke försöker jag ta fram och belysa i första hand tre delområden:

 

1.

Hur kan jordbruket bli miljöeffektivare? Forskning och utveckling med praktisk anknytning.

 

2.

Hur kan samhället skapa en miljö för att befordra detta? Utvecklingen gynnas inte av global priskonkurrens som enda styrmedel. Marknadsekonomin behövs, men den behöver modifieras för jordbruk och andra ekologiskt grundade näringar. Den svenska modellen är en bit på väg, den skulle egentligen behöva förstärkas men konkurrenstryck styr åt andra hållet.

 

3.

Utvecklingen vad gäller miljö- och försörjningsfrågor. Behovet och motivationen för det hela.

 

Det blir ju så att gamla inlägg på en blogg som denna hamnar långt ner i högen. De kan ju tas fram med etiketterna till höger, men jag har en tanke att samla ihop dessa tre delområden så att linjen bättre syns.