Archive for 30 november, 2008

Marknaden och dess prioriteringar.

november 30, 2008

 

Det turbulenta ekonomiska läget ger upphov till många reflektionen. Bilbranschen är ett sorgebarn. I det senaste numret av Ny Teknik ger en industriman med insikt i branschen följande bild av det som kallas ett misslyckande:

Branschen har präglats av kortsiktigt tänkande, inte av strategisk nyutveckling. Visst finns futuristiska spjutspetsar men de har inte lett till kommersiella och marknadsmässiga satsningar. Man har prioriterat säsongens eller årets försäljning. Bakom detta ligger både företaget, facket och den politiska sfären. Man har inte sett långt nog.  Därför har vi detta gigantiska misslyckande.

 

Vi kan dra paralleller med jordbruket. Det präglas väldigt mycket av kortsiktighet. Och det är inte minst politiskt styrt. MARKNADEN skall råda. Och visst ska den det – men på vilken sikt.

 

Kanske någon tycker: vi har ju satsningarna på ekologiskt jordbruk. Ja, men det har inte förutsättningarna att ”ta över” som det nu definieras. Det producerar för lite. Det kan bli en ekonomiskt intressant nisch (mest för handeln) som täcker kanske 20% av produktionen.

 

Många av tankarna i ekologiskt jordbruk kan gärna krypa över till det vanliga. Eller omvänt – vidga möjligheterna för högproducerande ekologiskt jordbruk genom att tillåta ekologiskt styrd insats av växtnäring och bekämpning och förädling.

 

Då kan vi tala om framtidsinriktad utveckling.