Archive for 18 december, 2008

Vatten – dags att tala om “Peak Water”.

december 18, 2008

 

I det senaste numret av WaterFront för Malin Falkenmark fram termen ”Peak Water”, alltså den tidpunkt när vattentillgången börjar minska och behoven inte kan tillfredsställas. (Det börjar bli mycket Peak. För ett par dagar sedan nämndes här Peak Oil och Peak Phosphorus. Ett symptom så gott som något. Och vi tycks ju redan ha passerat Peak Money).

 

För vatten gäller att effektivisera användningen i de regioner där det börjar bli knappt. Men det påverkar försörjningsläget. Inte alla har som vi i Sverige ett ganska pålitligt vattenöverskott.

 

Tidskriften Science från den 5 december tar upp en annan vattenfråga: om vi kunde utnyttja bräckvatten och rentav saltvatten för odling skulle vi få nya resurser. Det är inte omedelbart tillgängligt, utom möjligen för viss bioenergiproduktion, men med växtförädling och systemutveckling finns där resurser att utnyttja.