Archive for 24 december, 2008

Kriser, optimism och ekonomi.

december 24, 2008

 

Dagen för julafton. Vetenskapsmagasinet i TV2 påannonseras så här i tidningens programtablå: ”Finanskris, livsmedelkris, klimatkris. 2008 har varit krisernas år. Men nu är vändningen kanske på väg. Nobelpristagaren Paul Krugman är en av de experter som uttrycker hopp om framtiden i årets sista Vetenskapsmagasin. Vi kan ta oss i kragen om vi vill.”

Som ni kanske förstår är jag av samma åsikt.

Några konkreta punkter från programmet:

 

Maten är inte vilken vara som helst. Den behövs nästan varje dag.

Polarhaven tycks redan nu läcka mycket metan. Och halterna i atmosfären börjar stiga.

Stora solkraftverk börjar komma igång.

Vi behöver ett småskaligt jordbruk.

Vi behöver satsning längs ett flertal olika linjer när det gäller jordbruk och mat.

Inte bara Krugman utan också andra ekonomer var optimistiska om att ekonomer nu kan tänka i nya banor och komma med lösningar för framtiden.

 

Man kan sätta frågetecken för några av teserna ovan.

Men jag kom bara att tänka på en artikel i Science 20 juni 2008 (sid 1605, Samuel Bowles), som egentligen väcker tvivel om själva grunden till mycket av ekonomivetenskapen, (ungefär) att det är självintresse som styr handlandet och att detta leder till den bästa jämvikten i samhället. Men det har visat sig både i direkta observationer och i experimentella undersökningar att individens handlande också styrs av den sociala situationen, av altruism. Detta har stor betydelse för vad som verkligen sker.