Archive for 26 december, 2008

En rapport: Kväveförsörjning i en uthållig växtodling

december 26, 2008

Juldagen.

Det kom en julklapp i går: ett antal exemplar av Naturvårdsverkets rapport nr 5871, Kväveförsörjning i en uthållig växtodling, där jag är författare. Det har varit en lång väg och just därför var det in fin julklapp.

 

Mycket kort: kvävegödsel hör hemma i en uthållig framtid under förutsättning att den användes ekologiskt rätt. Det räcker inte med ekonomiskt rätt för det kan bli helt fel. Vi kan inte lita på att marknadsekonomin styr rätt. Och det är ju ett jobbigt konstaterande i denna tid när marknaden ses som lösningen på alla problem.

 

När det gäller miljöpåverkan för jag fram ett nytt begrepp, eller åtminstone ett nytt uttryck: ”Lagen om tilltagande miljöpåverkan”. När det gäller gödsling och skörd talar vi kom ”Lagen  om avtagande merutbyte”. Den betyder att vi får mindre skördeökning av att öka gödslingen från 100 till 120 än att öka den från 40 till 60. Men det är tvärtom för miljöpåverkan. Det blir större påverkan av att öka från 100 till 120 än av att öka från 40 till 60. Därför är det viktigt ur miljösynpunkt att gödslingen anpassas rätt och absolut inte överdrives. Allt detta är gammalt och välkänt men det förtjänar betonas.

 

Det finns metoder och teknik för att ytterligare förbättra detta. Jordbrukssektorn i Sverige har varit framgångsrik här, jag skulle tro bäst i världen (vilket behandlas i en bilaga), men det är ändå nödvändigt att fortsätta förbättra.