Archive for 3 februari, 2009

Folket i samhället – vad kan dom göra.

februari 3, 2009

 

Nya vågor av permitteringar. Anläggningsmaskiner och lastvagnar. Det behövs inte så många. Nu i alla fall. Är det temporärt?

 

Det kommer mig att tänka på en gammal tanke jag haft. Vad har samhället för behov och hur täcks dom?

Vi tänker oss ett samhälle med 10000 människor för att göra det gripbart och svenska förhållanden. Av dom är hälften barn och gamla. Då är det 5000 som kan arbeta och behöver arbete.

De behöver försörjning, jordbrukarna är ca 1% av befolkningen, det gör 100 personer i det ledet.

Byggsektorn behöver 300, handeln 800, verkstadssektorn 300, energi och annan industri 700. Summan är nu 2200.

 

Så har vi kulturen, bortåt 400 personer, civila tjänster (alltifrån banker till frisörer) drygt 700, myndigheter knappt 300, forskning och utbildning 500 och sjukvården 700.

Summa 4800, det gick någorlunda ihop.  Import och export trasslar till det här men det får lämnas tills vidare. (Siffrorna är från SCB, sektorvis sysselsättning)

Sedan är det några besvärliga frågor:

 

Hur är utvecklingen? Vad behöver vi mer av? Mat och bilar – knappast. Nästa generation datorer och kommunikation – ja det vill i nog ha. Mer folk i sjukvården vill vi ha men dom ska spara. Och nästan alla sektorer ska ju spara.

Vi kan exportera, vilket vi ju gör. Men ser vi detta som en modell för helheten finns ingen exportmarknad, man bara växer på andras bekostnad.

 

Men det är klart – vi får liksom andra slåss för marknadsandelar, detta är bara lite bakgrund för tanken .