Archive for 5 februari, 2009

Mot högre skördar.

februari 5, 2009

 

Två exempel,  från i går och i dag.

I går: Nordic Beet Research, nordisk sockerbetsforskning. För att kunna hävda sig i konkurrensen måste utvecklingen och odlingen hjälpas åt mot högre skördar. Ett mål: 100 ton betor per hektar och 18 ton socker. Är detta sunt, kanske någon frågar.  Ja, jag tycker det. Högre arealskörd betyder mindre resursåtgång per produktion och det blir inte högre miljöbelastning av något slag som jag kan se. Arbetsfronten ligger mycket på att göra rätt åtgärder vid rätta tidpunkter, att sörja för god markstruktur och vara uppmärksam under växtperioden.

 

I dag: Odlingssystemförsöken. Framför allt de ekologiska systemen jagar högre skördar och är ganska lyckosamma med den nya strategin där man i några system använder rötrest från biogas och inköpta ekologiska gödselmedel. Särskilt grödor som sockerbetor, morötter och lök har gett höga skördar. I försöken har ingått mycket handrensning av ogräs. Både detta och växtnäringsläget måste tas i beaktande om man tänker på mer storskalig produktion.

 

En paradox: visst behövs det mer arbetsmöjligheter i samhället. Men att få folk till att rensa ogräs är nog inte möjligt i dag inom den normala arbetsmarknaden.