Archive for 10 februari, 2009

Torka i Kina.

februari 10, 2009

 

Svarta rubriker i dagspressen. Inte oväntade men ändå jobbiga. Många odlare världen över är i situationen att jorden inte  bär deras försörjning. Och ännu fler lever på vattenresurser som bara töms och tar slut.

Det känns inte som om detta är en tillfällig störning. Möjligen just där. Men läget i stort verkar labilt, det är problem än här och än där. Reserverna är små.

 

Vad vi kan göra här är att utnyttja våra resurser på bästa sätt, att bygga system som är både högproducerande, effektiva, uthålliga och lite miljöbelastande