Archive for 12 februari, 2009

Konkurrenskraft – mullhalt – fånggrödor – nollrutor – precisionsodling – Agrotain

februari 12, 2009

 

 

En samling ledord för vad som varit aktuellt de senaste dagarna.

LRF betonar konkurrenskraft, det märks också på lokalmöten. Och det gör de rätt i. Det kunde  dock vara lite mer mångdimensionellt.

 

En bra fungerande jord ger konkurrenskraft. Men med 8 ton i skörd måste den väl vara bra? Ja, kanske det, men det kunde varit 8,5.  Mullhalt hjälper till, mer organiskt material från t ex fånggrödor hjälper upp mullhalten och för markstrukturen viktig biologisk omsättning. Där finns på alla sätt viktiga plusvärden att hämta.

 

Kvävet är starkt – det måste hållas i strama tyglar. Med nollrutor och precisionsodling gör man det. Men i t ex England finns andra utvecklingsvägar. Man använder mycket urea och där riskerar man betydande kväveförluster som ammoniak. De kan minskas med tillsats av ett kemiskt medel, en ureasinhibitor. Namn på marknaden: Agrotain. Det är klart att det förbättrar läget något, men man kan fundera över själva filosofin. Är det inte bättre att använda den kunskap som finns i att styra mer tillförlitliga kvävekällor så bra som möjligt?