Archive for 10 mars, 2009

En bok om klimat – och en om ekonomi.

mars 10, 2009

 

Andreas Malm: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent.

En bok fylld av både engagemang och fakta. Klimatet – vad händer och vad kan vi göra. Det är så många samverkande och förstärkande faktorer. Vi har ju en klimatförändring framför våra ögon, inte bara en mild vinter utan också krympande polarisar och trädgränser som vandrar uppåt. Och mycket i den driver sig själv. Smältande isar gör att mer värme tas upp av vattnet. Det minskar koldioxidens löslighet så det blir mer koldioxid i atmosfären, och det gör att det blir varmare osv. Vidare samband påverkar havsströmmar, växtlighet mm som i sin tur påverkar …. Den är oroande och engagerande. ”Vi måste sluta använda fossilt kol”. Jag hittar inget jag vill protestera mot, utom möjligen en mening på näst sista sidan som gör en lite uppgiven: ” .. att lösa (problemen) kommer att kräva förändringar i hur samhället fungerar, i det grundläggande kapitalistiska systemet”.  Vad då i stället? Alternativ finns (enligt dagens Sydsvenskan som kommenterar Olof Petersons bok Vår Demokrati). Det finns alternativen fascism, nazism, kommunism och fundamentalism. Det är bara att välja. Eller att rädda planeten i alla fall.

 

Och det leder till nästa bok, Daniel Ankarloo: Marknadsmyter. Flera gånger i denna blogg har jag uttryckt tvivel på att dagens kombination av marknad och politik kan hantera ekologiskt grundad produktion som jordbruket. Jag hoppades finna någon diskussion om sådant i Marknadsmyter. Men den handlar inte om det. Den är emot dagens rådande ekonomiska modell men jag hittar ingenting den är för.

 

Odlingssystem och ekonomisk uthållighet.

mars 10, 2009

Ett projekt för jämförelse och utveckling av uthålliga och miljövänliga odlingsssystem har drivits i Skåne sedan 1987 och det fortsätter (www.odlingssystem.se ). Det är nu på gång att rapporteras internationellt. Agronomiskt är projektet framgångsrikt. De olika systemens sätt att fungera har kartlagts och det finns bakgrund för agronomisk och miljömässig rådgivning. Emellertid kan man fråga sig i hur hög grad en sådan rådgivning kan användas i dagens värld. Ett livskraftigt odlingssystem måste också vara ekonomiskt uthålligt.

I detta projekt jämförs olika system, konventionellt resp ekologiskt av både växtodlings- och kreatursgårdar. Ekologisk produktion har sin egen ekonomiska miljö med extra arealbidrag och en nischmarknad med högre produktpriser. De konventionella systemen arbetar mot den normala marknaden (baserad på världsmarknaden) under svenska ekonomiska och administrativa villkor. Dessa skiljer sig från andra länder,  t ex UK. De svenska kostnaderna är högre och restriktionerna är flera. Kan detta vara uthålligt ekonomiskt? Vad behövs för att det ska bli det?

 

Jordbruket är en del av biosfären och påverkar biosfären. Den globala biosfären är under stress (klimatet, kvävebelastning, hotad biodiversitet för att nämna några faktorer). Jordbruket uppmanas göra sin del åt dessa problem. Och mycket kan göras. Det är bara det att samhället har gett jordbruket en annan huvuduppgift: producera så billigt som möjligt. Var konkurrenskraftig.