Archive for 31 mars, 2009

Ekomat 50% dyrare än vanlig mat.

mars 31, 2009

En rubrik i Sydsvenskan i lördags (28 mars). Det gäller en genomgång av detaljhandelspriser. Rätt fullständig och balanserad.. Mikael Robertsson, miljöchef på COOP, säger bl a att ekomaten alltid kommer att vara dyrare därför att produktionen är dyrare. Det är inte alla som inser det. Jag minns en diskussion på Lantbruksakademien där en prominent handelsföreträdare menade att man måste utveckla produktionen så att det inte blir dyrare med eko. Och det var ingen som hade lust att upplysa honom om verkligheten. Inte heller jag, vilket jag inte är stolt över.

Det står vidare i artikeln att 8,7% av odlingsmarken i Sverige drives ekologiskt. Samhällets mål för 2010 är 20%. Det intressantaste med dessa siffror är att minst 80% kommer utanför och är vanligt jordbruk. Det är detta som kommer att betyda mest för försörjning och miljö. Vi ser i forskning och försök att det på alla punkter utom kemisk bekämpning kan göras mindre miljöpåverkande än ekologisk odling, om man räknar på produktion och inte per hektar. Men det finns ett problem: samhället talar mycket om jordbrukets ansvar för miljön, men i själva verket har samhället gett jordbruket en annan huvuduppgift: producera så billigt och konkurrenskraftigt som möjligt. Man skulle önska att politiker eller kanske främst ekonomer tänkte till om hur i verkligheten konkurrenskraft och miljöarbete kan förenas på en global marknad för t ex spannmål.