Archive for 23 april, 2009

Mullhalterna sjunker.

april 23, 2009

 

Har gått igenom försök, igen.

Fråga: hur har utvecklingen i mullhalt  varit vid olika odling? Svaret är entydigt: mullhalterna sjunker vid normal odling (med halmnedplöjning) om de från början är högre än 1% organiskt kol (1,7% mull).

Det är ingen gynnsam utveckling och man borde göra något åt det. Åtgärder finns: fånggrödor/mellangrödor som tillför mer organiskt material, modifierad bearbetning och helst bara vårbearbetning, stallgödsel etc.

Om man har en jord med 1,5% kol (rätt normalt för slättjordbruk) och normal drift med höstplöjning och halmnedbrukning kan 200 kg kol per år sparas i marken med ett par fånggrödor.

Det kostar något i utsäde mm (i vissa områden finns bidrag). Men inom några år ökar bördigheten och skördarna och även utan bidrag ger åtgärden någon vinst.

Vidare har man säkrat bördighetsutvecklingen för framtiden.

Slutligen har man minskat växthusgasutsläpp (mullminskning betyder koldioxidavgång) mer än dubbelt mot vad normal dieselanvändning betyder, minskat kväveutlakning och erosion.

En tredubbel win-win-win.