Archive for 24 maj, 2009

På agendan:

maj 24, 2009

Smälta besök i Rumänien och Tjeckien, bördighet och mullhalt, ekonomi och miljö för jordbruket, odlingssystemförsök mm. Något kommer nog ut av detta så småningom.

Politikerröster:

”Vi måste sluta med bidrag till jordbruket. Det måste klara sig i konkurrensen.”. 

Men – den konkurrens som kan driva fram effektiva teknikföretag ger inte samma fördel i verksamheter som bygger på ekologiska system.  Man bör inte kunna bygga konkurrensfördelar på kortsiktig exploatering av system och miljö. Det tål inte vår planet.

”Vi behöver en köttskatt. Minskad animaliekonsumtion löser många problem.”

Det kan ligga något i detta. Men det finns en del att tänka över, t ex att gräsmarker upptar en stor del av jordens yta och för att få nytta av dem behövs gräsätande djur. Och för att koppla till ovanstående – det är konkurrensen som drivit fram djurfabriker.

En suck i tidningen Jordbruksaktuellt om politik och utveckling:

”Det är djupt tragiskt att så många beslut grundas på ”mantra” i stället för saklighet.”

Det är bara att instämma.

Men det är visst svårt för politik att vara saklig.

 

I Rumänien styrdes visst privatiseringen av mantrat: marken ska åter till de gamla registrerade ägarna. Och det blev hopplösa smala åkerlappar på större delen av åkermarken. Som Sverige i början på 1800-talet. I Tjeckien kunde man samarbeta och ordna gemensam brukning (arrende)  trots att ägolotterna är små. Tänk vilken skillnad.

Men skulle önska att en rörelse i den riktningen tar fart i Rumänien.

 

agendan: