Archive for 10 juni, 2009

Naturmarken – klotets största resurs?

juni 10, 2009

Men inte för uppodling utan för att bibehålla den. Det nämndes i föregående inlägg. Och nu presenteras en studie i Science Magazine där detta kommer fram i en global simulering om energi, miljö och försörjning (23 maj, sid 1183. Implications for limiting CO2 concentrations for land use and energy.)

Att odla upp naturmarker sätter lagrat kol och kväve i omlopp och det är negativt för klimatet. (Vidare finns där förstås biodiversitet av olika slag att ta vara på).

Därmed blir det viktigt att utnyttja den mark som odlas effektivt. Studien räknar med en kontinuerlig produktivitetsstegring.

Här ligger en utmaning – en utmaning i att hålla måttan. Att inte gå till överdrift i jakten på det sista möjliga skördekilot eller den sista kortsiktiga kronan eller dollarn. Det är heller inte bra. Det behövs en långsiktigare helhetssyn.

OCH LÅT OSS LYFTA UPP DETTA I DEN POLITISK-EKONOMISKA DISKUSSIONEN.

 Det är mångdubbelt viktigare än tjafset om ekologiskt – konventionellt. Otyglat konventionellt håller inte. Det dogmatiskt ekologiska vore en katastrof i stor skala i dagens värld. Men reformerat ekologiskt eller modifierat konventionellt – något av det behöver vi. Och det är ingen tulipanaros praktiskt sett bara dogmatikerna river sina skrankor, både eko-fundamentalister  (inkl Naturskyddsföreningen) och ”fri marknadsdogmatiker”.

En högproducerande skånsk växtodling kan bli klimatneutral med full matproduktion om halm används som bioenergi och fånggrödor håller mullbalansen.