Archive for 25 oktober, 2009

Klimatet – ändringar märks på olika håll.

oktober 25, 2009

Fick i går med posten Farming Outlook, en tidskrift från Pakistan. Om försörjningen av den växande befolkningen, om svårigheter i jordbruket (medelskördarna av vete ligger på 2500 kg och har inte ökat det senaste decenniet), om vattenbrist och överutnyttjande av vatten.

Men det som slog mig mest var faktiskt några rader av Zahrah Nasir, en trädgårdsspecialist i norra Pakistan. Översatt: ”Eftersom klimatet ändras, vilket blir mer uppenbart för varje år, och våra vanliga grödor lider av oväntade klimathändelser,  så är det viktigt att pröva nya sorter och grödor.”

Under en studieresa till rumänskt lantbruk i somras blev det klart att man märkte att klimatet ändras och räknar med att det fortsätter. Behovet av bevattning ökar, och så vidare.

Hos oss är det lite mer teoretiskt. och avlägset. Vi har ju också förmånen att se vissa fördelar och inte bara nackdelar.

 Men visst grips man av oro av sådana konkreta rapporter som nämnts.

Jordbruk – miljö – ekonomi.

oktober 25, 2009

 

I korta meningar:

 

Jordbruket står för 3% av ekonomin men för mer än 20% av biosfärens landkomponent. Så man kan fråga sig vilken roll som är viktigast.

 

I den politiska diskussionen märks en övertro på att ”marknaden” fixar allt. Den gör faktiskt inte det. Utan justeringar styr den mot en onödigt ineffektiv ekologisk funktion.

 

Det finns mer att göra med full eller faktiskt förbättrad konkurrenskraft. – åtgärder som går med vinst, om än inte spännande stor, men de miljömässiga plusposterna kan bli betydande.

 

Faktorer som gynnar konkurrenskraften är specialisering och anpassbarhet (vi kan säga kortsiktighet).

Faktorer som gynnar god ekologisk funktion är mångfald och långsiktighet. Precis motsatsen.

 

Vi brukar tala om det avtagande merutbytets lag (när det gäller avkastning).

Men vi har också en tilltagande påverkans lag (när det gäller miljö).

 

Detta att marknadsekonomin premierar kortsiktighet bör vara en stark varningssignal för hela världens jordbruk.

 

Det blev ett uppehåll i mitt bloggande. Jag har varit upptagen med annat skrivande och då räckte det inte till för bloggen. Ska försöka ändra på det.

Tänk igenom ovanstående satser.

Det är så man blir betänksam, nästan rädd. För barnbarnens skull. Men lite hopp finns där också.