Archive for 26 november, 2009

Klimatsmart – eller inte?

november 26, 2009

Ät inte ris för klimatets skull. Avstå från nötkött och rädda planeten. Många ivriga och välmenande röster hörs.

Det är globala frågor. Om vi tar riset först. Riset ger mer växthusgaser än t ex vete därför att det mesta produceras i ”våtmark”. De mest odlingsvärda rissorterna är avpassade för det. Och vad vill vi med en sorts ”boycott”. Att ytterligare förvärra läget för Östasiens bönder? Vad ska dom göra när dom har sina ”paddy fields” och hela samhället och kulturen är uppbyggd kring riset?

Men något måste göras. Mer konstruktivt är att förändra risodlingen. Ta fram högproducerande sorter som inte behöver stå så mycket i vatten. Förändra odlingstekniken. Men det kräver tid. Vi måste ge utvecklingen en chans. Inte slå ihjäl och missa den chansen. Om världens ris skulle ersättas med t ex vete skulle det kräva nyodlingar som nog ger större klimatpåverkan än riset.

 

Och våra kor? Inte riktigt lätt, särskilt inte om de nya högre klimatvärdena för metan står sig. Men det är inte så självklart när vi tänker globalt. Världens gräsmarker är mer vidsträckta än odlingsmarken. Om inte idisslare ska använda gräsmarken – vad blir det då? Buskmark? Plus många miljoner människor som förlorar sin grund.

Ska vi arbeta för att få bort våra kor medan världen i övrigt inte kan följa med?

Idisslare, kor, som livnär sig på gräs i huvudsak, har fördelar. Men tveksamt är intensivuppfödda djur som fodras med spannmål och soja.

Och faktiskt – när på problemet är känt – jag undrar om vi inte inom 10 år har djur som släpper ut betydligt mindre metan.

Halmenergi kan ge klimatneutralitet i växtodlingen..

november 26, 2009

 Odling av bioenergigrödor konkurrerar med matproduktion och många frågar sig om vi i framtiden har råd att använda jordbruksmark till ren energiproduktion. I dagens överskottsläge syns frågan inte aktuell, men det är ju framtiden vi talar om. Det må emellertid vara hur som helst med det – det finns bioenergi som inte konkurrerar med vanlig jordbruksproduktion: halm och andra restprodukter. Det är viktigt att använda dem fullt ut.

 

Men halmen kan behövas för mullbildning och man måste veta vad man gör. Mullhalten kan behöva underhållas. Det kan man dock göra med fånggrödor. På det viset får man många fördelar på en gång: behövlig markvård tillgodoses, i många fall skördeökningar, inkomster av att sälja halm, om halmen går till bioenergi och man räknar växthusgaser på helheten kan en bra växtodling bli klimatneutral.