Archive for december, 2009

Möjligheter i Brasilien.

december 18, 2009

 ”Slutet på avskogningen i Brasiliens Amazonas” är den uppmuntrande rubriken på ett Policy Forum i Science 4 december. Det finns möjligheter och program.

 Själv träffade jag en agronom från Brasilien på en konferens nyligen. Han berättade om försök han gjort med att bladgödsla soja med fosfor. Han hade fått lika bra resultat med små mängder som med den vanliga metoden att gödsla marken med höga givor fosfor och dessutom betydande mängder kalk. Låt oss hoppas hans metod kan gå framåt. Världen har inte råd att gödsla och kalka upp Brasiliens vidsträckta järnhaltiga och sura jordar.

Och låt oss också hoppas på positivt resultat av klimatkonferensen i Köpenhamn som slutar i morgon.

Framtidsfokus.

december 15, 2009

Det var så den här bloggen började. Sedan kan man ju inte hålla på och tjata om det hela tiden. Men det finns skäl att aktualisera.

Det känns som om bara på ett år mycket har gjort oss mera medvetna om jordklotets gränser: klimatdiskussionen som just nu kulminerar i mötet i Köpenhamn, diskussion om gränser för globala ekologiska flöden av bl a kväve och mycket annat.

Vi behöver alla framtidsfokus.

Jag var på en konferens i Cambridge förra veckan: hur förbättra kvävestyrningen och minska förluster. En hel del kan göras, från precisionsgödsling till stallgödselseparering.

Men vad som inte behandlades på konferensen var hur vi ska kunna motivera jordbruket till insatser. Samhället har gett jordbruket uppgiften att producera så billigt som möjligt i första hand. Sen, i andra hand och man kan, vara miljövänlig. 

Det finns en väg förbi: utnyttja miljöbra tekniker som också lönar sig. Efter gårdens förutsättningar. Exempel är precisionsgödsling och ofta fånggrödor i kombination med förändrad jordbearbetning.

Det kan löna sig med Framtidsfokus.