Archive for 2 januari, 2010

Megacities och Bangladesh. Vägen framåt?

januari 2, 2010

Tur eller tecken? Nu på den första vardagen år 2010 bläddrar jag Science efter en referens. Ett gammalt nummer, 30 Oct 2009. Och hittar ett ”Perspectives” : Clean air for megacities. Megacities är ju en sorts monster, men kanske de innebär hopp? Författarna menar att de har vissa fördelar också. Där finns ekonomisk kraft, också i Mexico City och Beijing. De kan göras energieffektiva och mycket är hoppfullt. Man har positiv utveckling på föroreningssituationen. Ja – det ligger kanske något i det.

 Och Bangladesh. Som artikeln säger: Hot, flat, crowded – and preparing for the worst.Vad händer? Mindre vinterregn ger problem för jordbruket. Senare monsun förkortar sommaren så man hinner bara med en risgröda mot tidigare två. Men man arbetar med att öka trädgårdsodlingen, att bygga dammar för regnvatten, att utveckla nya odlingssystem, att ta fram nya sorter och grödor.  Man mobiliserar kunnandet, både på landsbygden och universiteten. Ja – det kanske kan bli ett exempel och föredöme.

 The Glacier Man – högt uppe i Himalayas bergland har det blivit torrare. Men om det rinner i bäckarna kan man avleda vatten och låta det frysa på vintern. En konstgjord glaciär. Det ger sen ett tillskott på våren och medger odling.

Faktiskt är människan fantastisk när det gäller. Själv har jag inte varit så fantastisk med denna blogg. Det har sina orsaker som jag kanske kan återkomma till.

Gott Nytt År till alla som läser det här.