Archive for 25 januari, 2010

Växtföljd, skördeutveckling, sjukdomskartläggning, markstruktur, markpackning.

januari 25, 2010

 Några nyckelord från Odling i Balans temadag anges i rubriken. Nedan följer några nyckelsatser. 

Ökade skördar ställer ökade krav på markstrukturen för att inte säga markens funktion i allmänhet.

Höga skördar är bra för marken. De ger mer organiskt material och högre mullhalter.

 Sjukdomsalstrare som klumprotsjuka, rotdödare och det mesta annat kan kartläggas med biologisk analysteknik, PCR. Man analyserar ett jordprov på DNA för resp organism.

Packning av lagren under matjorden, alven, är ett stort problem om tunga maskiner används under blöta förhållanden.. Det kan ge betydande skördeminskningar.

Fasta körspår styrda av GPS kan vara en fördelaktiv teknik i kommande.