Archive for 30 januari, 2010

Klimat och istider.

januari 30, 2010

 Vi har istider som börjar ungefär vart 100 000e år. De brukar vara 80 – 90 000 år, sedan smälter isen och vi har mellanistid. Vi är i en sådan nu. För 10-15 000 år sedan smälte inlandsisen.

Ser vi bakåt finns ett pärlband av ett tjugotal sådana cykler. Varför skulle det sluta? Det normalt med istider i det läge vi är.  Ser vi på denna kedja bakåt hisnar tanken. Hur skulle det se ut med en istid i vår värld?

Varför slutar en istid? Efter 80 000 år börjar isen att smälta? Varför det? Det har något att göra med jordens bana kring solen, men det stämmer inte riktigt. Nu tror man sig ha en förklaring, och den diskuteras i Science 8 okt 2009. Det är en fascinerande kedja av mekanismer.

 Vi börjar med en istid.

Jordens bana leder till mer solsken och värme på norra halvklotet.

Isen börjar smälta. Mycket sötvatten kommer till Atlanten.

Det tenderar att försvaga Golfströmmen. Det i sin tur ökar koldioxidavgång från sydliga oceaner. Vi får en växthuseffekt som ytterligare ökar avsmältningen.

Om isen är stor nog (kilometertjock) stänges Golfströmmen av tillräckligt länge för att hela isen ska kunna smälta.

När smältvattnet sinar kommer Golfströmmen igång igen. Vi får en mellanistid tills jordbanan gör att somrarna på norra halvklotet blir tillräckligt svala för att is ska växa till igen.

Inte mycket att göra åt, men fascinerande. Ska mänskligheten bli långvarig får den lära sig leva med istider. Och vi får tydligen först uppvärmning och sedan istid. Såvida inte …..

Kallt i vinter men ändå uppvärmning

januari 30, 2010

 NASA konstaterar att det senaste decenniet var det varmaste man uppmätt någonsin. Året 2005 har rekordet, nära följt av 1998, 2002,2003, 2006 och 2007. Men 2008 var jämförelsevis kall, beroende på luftcirkulationen La Nina.

Så det är inte så att den globala uppvärmningen har kommit av sig. Den går lite i vågor beroende på hur väder och hav samverkar, men trenden finns där. Den måste ses på lite längre tidsperioder. Vi har haft en stegring på 0,8 grader sedan 1980.

Enskilda forskare må¨ha uttryckt sig överdrivet och oförsiktigt i en del fall. Men hela hotbilden kvarstår. Vi har en stark pågående klimatförändring.