Archive for 2 mars, 2010

JORDBRUKAREN ÄR KUNG.

mars 2, 2010

 ?

Han råder själv över sina domäner. Han bestämmer själv vad han ska odla och hur, även om det finns vissa ramar för en del åtgärder.

Han sätter själv sina mål. Företagsmässigt måste det dock vara ekonomi, men i tillägg finns mål som frihet, trevliga arbetsuppgifter, trevlig gårdsmiljö, kanske miljöriktig produktion. Det blir individuellt.

Men man kan ha olika perspektiv på målen.

Gäller det bästa ekonomi för de närmaste 1-2 åren eller på säg 5 år? Vad finns det för underlag och möjligheter att vidga planeringshorisonten till 5 år?

Om man gjorde det skulle man se att produktionsekonomi, miljöriktighet och uthållighet sammanfaller mycket bättre än man tror.  Men våra försökssiffror och våra ekonomiska beräkningar har en mer kortsiktig bas. Ofta går det inte att hitta bra siffror att sätta in i ekonomiska beräkningar på längre sikt.

Greengard Odlingsperspektiv och Greppa Näringens  bördighetsmodul hjälper till att ge underlag för något mer långsiktiga bedömningar samtidigt som man har ett vidare perspektiv på odlingens funktion (mullhaltsutveckling, mångfald, utlakning, växthusgaser, energi).

Det är viktigt att betona att detta är en hjälp för jordbrukaren att bedöma vad som kan passa i den gårdsegna situationen. Han är fortfarande kung.  Och det måste nog vara så för att det ska fungera.