Archive for 4 mars, 2010

Marknadsför miljöarbete!

mars 4, 2010

 Jordbrukaren är kung – han bestämmer.

Odlingsekonomin är i högsta grad usel. Det går knappt att få betalt för de direkta utgifterna enligt de kalkyler som ges ut.

Då är det klart att jordbrukarens fokus ligger på kortsiktig ekonomi, inte på miljö och långsiktighet.

Men alla rapporter om tillståndet på vår glob och de utvecklingstrender vi har utmynnar i samma slutsatser: vi måste öka produktionen och minska miljöpåverkan.

Betydande miljöförbättringar kan kombineras med ökad lönsamhet, åtminstone om man ser verksamheten på några års sikt. År från år optimering är inte en bra metod för någon verksamhet.

Det finns ekonomisk stimulans som kan hjälpa till i utvecklingen, t ex fånggrödebidrag och investeringsstöd för miljöförbättrande teknik som precisionsstyrning. Det leder till ännu mer utpräglade win-win lägen. Både lönsamheten och miljön förbättras.

Vem marknadsför detta?

Ett stort frågetecken.