Archive for april, 2010

Biodiversitet i stort och smått.

april 27, 2010

 Ett inlägg i Science:

Man talar ofta om hotade arter, och de flesta tänker på arter av rovdjur, fåglar, groddjur, mer eller mindre kända och spektakulära. Man talar också om mångfaldens betydelse för ekosystemtjänster. Men man skulle också tänka på de miljoner arter av mikrober och smådjur som är så oerhört viktiga för ekosystemen, för funktionen inte bara för naturen utan också för jordbruk, skog och fiske. Vi skulle skapa ett nytt ord: produktionsbiodiversitet.

Så långt inlägget i Science ( av A Beatty och P Ehrlich, ganska kända namn).

Tillämpning här? Värna om livet i marken, om tillförsel av växtrester, om reducerad bearbetning. Utnyttja fånggrödor.

Ta fram praktiskt användbar kunskap som kan användas i rådgivning och information till jordbrukare.

Det går nog framåt trots allt.

april 25, 2010

 Trots vaddå? Kanske den allmänna (?) bilden att man måste fokusera på missförhållanden och kritik, annars är man fel ute.

Men det är vår. En härlig vårdag i trädgården med gungande barnbarnet Wilma. Högt nog kan det inte bli. Och Skypande med de andra i Trondheim. Och i Lund blir svärson Henrik väl omvårdad och reparerad av en sjukvård man mest ser kritiserad.

Sällan ser man TV men i kväll blev det. BBC naturprogram, i dag om Arktis. Fantastiska bilder, ett härligt arbete. Sedan Pedereckis multiverk Jerusalems sju portar. Musik-, balett- och datorkonst. Dock, en fundering: ”Herren skänker fred och härlighet åt sin stad”.   Gäller det Jerusalem? Men så analytisk ska man kanske inte vara. Kanske det gällde på psalmistens tid. 

Jag håller på och tar kontakt med lantbrukare i området och resonerar om driften. En mycket uppmuntrande övning. Tar man skördar på 9-10 ton fungerar det också bra ekologiskt i det praktiska jordbruk jag har mött. Och det finns stor potential att göra det ännu bättre.

Till slut: ett arbete beskrivet i Science 19 March 2010, sid 1467.  Om känsla för rättvisa i det moderna samhället.  Det visar sig att den är bättre ju mer ”utvecklat” och marknadsinriktat samhället är. Kanske oväntat mot bakgrund av all girighet som uppenbarats i olika sammanhang. Ändå – en känsla av hopp.

Sälgen – det onyttiga nyttiga trädet.

april 19, 2010

 Det diskuteras i dagens tidning om sälgens betydelse den tidiga våren. Den förser många vårinsekter med föda denna kritiska tid och är väldigt viktig i ekosystemet.  Men som skogsträd är den inte mycket att ha och blir ofta rensad undan.

Ett bra exempel på att det är viktigt att sprida kunskap. Själv tillhör jag väl inte de okunnigaste när det gäller natur, men detta om att sälgen är viktig har jag aldrig tänkt på. Så jag kommer framöver att tänka mig för innan jag tar bort en sälg. Hoppas andra gör detsamma.

Vi kan åstadkomma mycket utan uppoffring alls.

Ett monumentalt marknadsmisslyckande:

april 18, 2010

 Att marknaden styr mot kortsiktighet är ett monumentalt marknadsmisslyckande för jordbrukets del.

Konkurrenskraft är kortsiktighet. Även om man är aldrig så medveten och angelägen om långsiktigt markbevarande och vård av produktionssystemet har man svårt att tillämpa det. För det är det kortsiktiga som räknas.

 Botemedlet? Skrota marknadsekonomin? Knappast. Vad har vi att sätta i stället? Men vi har angreppspunkter:

Ta fram den positiva ekonomin i ett något mera långsiktigt tänkande.

Vissa marknadsjusteringar. Vi har dem delvis (fånggrödestöd mm), men de borde marknadsföras bättre.

Diskutera frågan och skapa större medvetenhet,

En andra-gröda för bioenergi i Skåne?

april 15, 2010

Vårbruk i full gång i Skåne. Sent. Men nu är det fint vårväder. Och jordbrukarna jobbar med stor optimism.

Som jag nämnde tidigare jobbar jag med ett projekt i kontakt med jordbruket: Bördighet och bioenergi. Det som slår en är hur bra jordbruket egentligen är i denna trakten av Skåne. Och hur bra jordbrukarna är. Det ska fingertoppskänsla till för att ta de skördar man gör.

Det finns en viss försiktighet. Fånggrödor finns oftast på gårdarna, men sällan på mer än en gröda i växtföljden även om det finns rum för mer. Det får ju vara måtta på miljöarbetet.

Arbetshypotesen för mitt projekt är att det finns möjlighet att både förbättra ekonomin och miljöfunktionen i dagens jordbruk. Det ser ut som att den stämmer. Man är bra – men kan bli ännu bättre.

Samtidigt finns utrymme för betydande bioenergiproduktion med halm och grönmassa. Det kanske är möjligt att vi kan utveckla ett system med en eftergröda för grönmassaproduktion. Vi skördar fånggrödan helt enkelt. Men det fordrar säkert en hel del anpassningar. Erfarenheter från sådana system finns i Danmark, där det gäller foderproduktion. Så finns betblast och om det skulle behövas, möjlighet till grönfoderproduktion som huvudgröda.

Men nog borde snarast försök med höstproduktion av grönfoder inledas.

Ett problem med bioenergi är ju bortförseln av särskilt fosfor. Det borde recirkuleras. I ett lokalt biogassystem går detta utmärkt. Halm kan också användas till biogas, men knappast ensamt utan komplettering med mer lättnedbrytbara material behövs. Kan en harmoni mellan halm och grönmassa åstadkommas?