Archive for 19 april, 2010

Sälgen – det onyttiga nyttiga trädet.

april 19, 2010

 Det diskuteras i dagens tidning om sälgens betydelse den tidiga våren. Den förser många vårinsekter med föda denna kritiska tid och är väldigt viktig i ekosystemet.  Men som skogsträd är den inte mycket att ha och blir ofta rensad undan.

Ett bra exempel på att det är viktigt att sprida kunskap. Själv tillhör jag väl inte de okunnigaste när det gäller natur, men detta om att sälgen är viktig har jag aldrig tänkt på. Så jag kommer framöver att tänka mig för innan jag tar bort en sälg. Hoppas andra gör detsamma.

Vi kan åstadkomma mycket utan uppoffring alls.

Annonser