Archive for maj, 2010

Kina och utveckling.

maj 22, 2010

 Läser Jan Myrdals Sidenvägen. En reportageresa i Kina i mitten av 1970-talet. Sinkiang, Mao, den store ordföranden. Utveckling, framtidstro. Produktionsökningar. Ett feodalsamhälle som raseras. Beskrivningar av småstäder vid randen av Takla Makan. Lever av bevattningsjordbruk som utvecklas. Till en del industrier. Silke. Gruvdrift.

 Nu kan man gå in på Google Earth och göra samma resa. Det är intressant att jämföra med dagens värld och världsbild. De små städerna har nu ganska imponerande centra. Självklart finns väl ökendammet kvar, det behärskar men inte lika lite som askan från Island. Men utvecklingen syns fantastisk. Lika fantastisk som möjligheten att få en bild av världen hemma vid datorn.

En reflektion: utvecklingen må vara fantastisk, men vi måste vara medvetna om dess gränser. Vi kan inte få utveckling genom att besöka varandra eller roa varandra. Riktig utveckling kräver produktion., och  produktion  som vår planet tål.

Primärproducenten får Svarte Petter.

maj 2, 2010

 Kanske med en brasklapp: om det inte råder brist på marknaden. Men brist på livsmedel tolereras inte.

Något från dagens aktuella tidningar:

Lantmannnen nr 5. Grisbonden Per Karlsson summerar: konsumenterna har fått väldigt bra och billiga matvaror. Men det har inte skett genom samarbete. Eller, i så mått att det är vi bönder som betalar för det. Vi är inte billiga, vi skänker bort mat.

 SkogsLand 30 april. Första spalten av Rolf Segerstedt. ..Marknaden är inte bättre än sin svagaste länk och det är utan tvivel den enskilde skögsägaren, ,,

 Egna erfarenheter.  Vi föder upp hästar, i liten skala. Det är naturligtvis en speciell marknad med vissa chanser till ”vinstexemplar” och stora risker för misslyckanden. Men bilden ser ut så att alla  i produktionskedjan  täcker sina kostnader (och lite till som sig bör): fodersäljaren, hovslagaren, veterinären, tränaren mm. Det sista ledet, uppfödaren, får anpassa sig. Han har ingen att skicka en räkning vidare till. Det kunde ju knappast vara på ett annat sätt, men det illustrerar primärproducentens utsatta läge.

Det är där jordbruket är.