Archive for juni, 2010

Uthålligt jordbruk eller underhållande?

juni 16, 2010

Det skånska jordbrukets höga skördar gör det möjligt att bli både uthålligt och underhållande. När man har full jordbruksproduktion, underhåller marken, producerar högvärdig energi som kompenserar all diesel och gödsel och i tillägg flera tusen kwh per hektar till samhället – kan man då inte kallas Underhållande?

Det underlättas av hög produktion men den behöver faktiskt inte vara extremt hög. Det är viktigare att ha ett odlingssystem som utnyttjar fotosyntesen fullt ut för att producera organiskt material och att man anpassar brukningen för mullhushållning. Då kan skörderester användas till bioenergi.