Archive for juli, 2010

Boken och framtidsfokus.

juli 31, 2010

En lördag. Barnbarn på besök. Ett Shakespeare-mysterium att läsa. Känns som en lat dag. Men ändå:

Jag har ordentligt gått igenom min bok. Och det känns fortfarande bra. Det är en speciell känsla att läsa sitt eget alster. Mat – klimat – miljö:  en Möjlighetsbok.   Ja vi behöver fler möjligheter. Och boken ger en mycket praktisk genomgång av dem. Det är inte bara de mer allmänna ämnen som nämndes i förra inlägget.

Boken finns att beställa på www.litenupplaga.se

Så är hemsidan www.greengard.se uppdaterad med information om boken.

 Vidare har Odlingsperspektiv gåtts igenom och kompletterats. I en version kan det faktiskt bli någon sorts odlingssystemsimulering..

Slutligen en Facebook-övning, vart den nu leder. Jag trodde att jag efter en ”vänsökning” skickade inbjudan till några tiotal ”vänner”.  Facebook sa att jag skickat till 550. Vad blir det av detta? Jag är nog ingen Facebook-person.

Så dagen har inte varit heltigenom lat. Och det är mycket spännande på gång

Min bok är tryckt.

juli 29, 2010

 Men jag har inte sett den än. Kommer i morgon.Kan beställas via  www.litenupplaga.se

Om boken

Mat – Klimat – Miljö,  en möjlighetsbok.

Göte Bertilsson

 Obs: Det finns ett lättläst spår att följa.

 Jordbruket försörjer vår värld. Jordbruket påverkar vår mark, miljö och natur.

Behoven bara växer. Men det finns lösnngar och angreppspunkter.

Citat ur denna bok: 

Det här är ingen «domedagsbok», det är en «möjlighetsbok». 

Vi klarar skivan – men det krävs fokus i hela kedjan, från jordbruk, forskning ochrådgivning till politik.

Jordbruket står för 3% av ekonomin men för säkert mer än 20% landytans påverkanpå biosfären . Så man kan fråga sig vilken roll som är viktigast. (Men så är det ju det här med maten!)

I den politiska diskussionen märks en övertro på att «marknaden» fixar allt. Dengör faktiskt inte det. Utan justeringar styr den mot en onödigt ineffektiv ekologisk funktion.

 Det finns mer att göra med full eller faktiskt förbättrad konkurrenskraft – åtgärder som går med vinst, om än inte spännande stor, men de miljömässiga plusposterna kan bli betydande. 

Faktorer som gynnar konkurrenskraften är specialisering och anpassbarhet (vi kan säga kortsiktighet) medan faktorer som gynnar god ekologisk funktion är mångfald och långsiktighet. Precis motsatsen.

Detta att dagens marknadsekonomin premierar kortsiktighet bör vara en stark varningssignal för hela världens jordbruk. 

Vi tycks vara på väg mot ett samhälle där en mindre ”ekologisk” nisch suger åt sig allt miljöintresse medan ett större produktionsjordbruk i internationell konkurrens med alla medel ska kämpa för effektivitet och låga kostnader. Blir det en bra helhet för vår försörjning och miljö? Jag tror det styr alldeles fel, både lokalt och globalt.

Att hålla en jord obeväxt på hösten är ett slöseri med energi, växthusgaser och markbördighet.

Det bör i dagens läge ses som ett marknadsmisslyckande att inte styra mot ekologisk förbättring.

Möjligheter och omöjligheter.

juli 24, 2010

Ett faktum till att börja med. Här sitter man en härlig sommarmorgon med strålande utsikt över en blå Trondheimsfjord, blånande berg i bakgrunden och en blå himmer över. Och en brasa och glatt barnbarns-pladder. Jo, möjligheter kan bli fakta.

Och andra möjligheter? Inom jordbruk, miljö och försörjnng som ju denna blogg handlar om.

Vi kan använda tillgänglig kunskap bättre och djupare. Vad gäller både odling och vidareförädling. Det direkta, självklara som mest högavkastande sorten, rätt gödsling och bekämpning etc, är nog väl tillgodosett, men det finns mer att hämta om man går lite djupare.

Teknikutveckling pågår. Bearbetning och växtskyddsåtgärder särskilt intressanta.

Forskning pågår. Fronten rör sig.

Och låt oss tala om management av biosfären, landskapet och miljön, och inte bara ekonomin. Ett begrepp Framtidsfokus lyftes fram i starten av denna blogg. Bör betonas igen..

Och omöjligheter? Jag tar fram två exempel som båda rör fundamentalism.

Marknaden är bra, men marknadsfundamentalismen är det inte.

Ekologisk medvetenhet är bra, men ekologisk fundamentalism är det inte.

Miljödiskussion och samhälle.

juli 8, 2010

 Min bakgrund här ar en ”Essay Review” i Science 4 juni 2010: The Climate Change Debates. Författaren, Philip Kitcher, kommenterar 8 böcker.

Vad det handlar om är ungefär följande.

Jordens klimat styrs både av kosmiska faktorer (solens strålning som varierar, jordbanans regelbundna variationer) och jordiska faktorer (atmosfären, markytan, haven, värmetransporten genom havsströmmar och vindar). Vi har en naturlig variation. Och vi har ju regelbundna (nästan) istider med ca 100 000 års mellanrum sedan flera miljoner år.

Men vår civilisation har påverkat atmosfären. Koldioxiden har ökat särskilt genom våra utsläpp från fossila bränslen, det vet vi. Det bör höja temperaturen, och mätningar visar att vi har en sådan ökning. Vi kan få i snitt 2 grader varmare på 100 år säger forskare. Och det påverkar mycket på vår jord.

”Forskare säger”. Alla forskare? Bara nästan. Det finns några som menar att vi inte med säkerhet kan säga att koldioxidutsläppen har påverkat. Det är ju så mycket annat som spelar in. Och att vidta åtgärder kostar pengar. Har vi inte en demokrati där alla ska bestämma, inte bara forskarna? Den diskussionen tycker jag kan jämföras med följande: I en jumbojet börjar en varningslampa lysa, en motor är överhettad. Eller är det fel på varningssystemet.  Man borde vända. Ska frågan ut på omröstning bland passagerarna? Kanske det bara är varningssystemet och många är på väg till viktiga möten.

Det har visat sig att i USA en liten klick av lobbyister har lyckats göra allmänheten tveksam i klimatfrågan. Bok att läsa: Merchants of Doubt (Naomi Oreskes och Erik M. Conway)

 En bok av en av de mest insatta forskarna:  Storms of my grandchildren. The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity (James Hansen)

Vad gäller klimatet:

Må vara att vi inte är mogna att vidta genomgripande åtgärder som starkt påverkar vår livssituation. Men mycket kan göras utan uppoffringar. Sluta slösa i onödan med resurser. Agera smartare. Självklart bör vi göra det. Så har vi en process i gång.

Samhället kan hjälpa till med styråtgärder som hjälper till utan att ge en alltför kännbar belastning, t ex moderat skatt på fossila bränslen och stöd åt alternativ energiutveckling. Detta är ju vad som är på gång i Sverige, det är däremot inte så självklart i USA.

Må det ge oss ett försteg i utvecklingen.

En möjlighetsbok.

juli 8, 2010

Tiden har gått men mycket har faktiskt hänt.

En bok, Mat – Klimat – Miljö, som jag jobbat på sen i höstas är nu under tryckning. Det är en möjlighetsbok.  Spännande att se hur detta projekt artar sig.

 Ett projekt inom Leader: Bördighet, bioenergi och miljöfunktion. Är i princip klart men ska avslutas-avrundas.  Odlingen på 20 skånegårdar gicks igenom och olika alternativ prövades. Det gav till resultat att dagens jordbruk fungerar bra men det kan bli bättre. Skörderester kan ge bioenergi för att dels täcka jordbrukets egen insatsenergi, dels ge betydande överskott till samhället. Energiproduktion behöver inte stå i motsats till vanlig jordbruksproduktion. Om det är nyheter vet jag inte, men i alla fall en intressant uppdatering.

 Odlingsperspektiv. Kan möjligen vidareutvecklas vad gäller användning. Leaderprojektet gav puff i den riktningen. Också spännande. Men responsen är trög. 

Vad mer? Den senaste Science ägnas de hotade haven. Försurning som påverkar djurlivet, särskilt djuren med kalkskal, och det styr hela havets ekologi.  Kväve ger också betydande påverkan på olika plan. Vi i jordbruket måste arbeta med kväveeffektiviteten. Onödiga spill och osäkerheter kan vi inte ha.