Archive for 8 juli, 2010

Miljödiskussion och samhälle.

juli 8, 2010

 Min bakgrund här ar en ”Essay Review” i Science 4 juni 2010: The Climate Change Debates. Författaren, Philip Kitcher, kommenterar 8 böcker.

Vad det handlar om är ungefär följande.

Jordens klimat styrs både av kosmiska faktorer (solens strålning som varierar, jordbanans regelbundna variationer) och jordiska faktorer (atmosfären, markytan, haven, värmetransporten genom havsströmmar och vindar). Vi har en naturlig variation. Och vi har ju regelbundna (nästan) istider med ca 100 000 års mellanrum sedan flera miljoner år.

Men vår civilisation har påverkat atmosfären. Koldioxiden har ökat särskilt genom våra utsläpp från fossila bränslen, det vet vi. Det bör höja temperaturen, och mätningar visar att vi har en sådan ökning. Vi kan få i snitt 2 grader varmare på 100 år säger forskare. Och det påverkar mycket på vår jord.

”Forskare säger”. Alla forskare? Bara nästan. Det finns några som menar att vi inte med säkerhet kan säga att koldioxidutsläppen har påverkat. Det är ju så mycket annat som spelar in. Och att vidta åtgärder kostar pengar. Har vi inte en demokrati där alla ska bestämma, inte bara forskarna? Den diskussionen tycker jag kan jämföras med följande: I en jumbojet börjar en varningslampa lysa, en motor är överhettad. Eller är det fel på varningssystemet.  Man borde vända. Ska frågan ut på omröstning bland passagerarna? Kanske det bara är varningssystemet och många är på väg till viktiga möten.

Det har visat sig att i USA en liten klick av lobbyister har lyckats göra allmänheten tveksam i klimatfrågan. Bok att läsa: Merchants of Doubt (Naomi Oreskes och Erik M. Conway)

 En bok av en av de mest insatta forskarna:  Storms of my grandchildren. The truth about the coming climate catastrophe and our last chance to save humanity (James Hansen)

Vad gäller klimatet:

Må vara att vi inte är mogna att vidta genomgripande åtgärder som starkt påverkar vår livssituation. Men mycket kan göras utan uppoffringar. Sluta slösa i onödan med resurser. Agera smartare. Självklart bör vi göra det. Så har vi en process i gång.

Samhället kan hjälpa till med styråtgärder som hjälper till utan att ge en alltför kännbar belastning, t ex moderat skatt på fossila bränslen och stöd åt alternativ energiutveckling. Detta är ju vad som är på gång i Sverige, det är däremot inte så självklart i USA.

Må det ge oss ett försteg i utvecklingen.

En möjlighetsbok.

juli 8, 2010

Tiden har gått men mycket har faktiskt hänt.

En bok, Mat – Klimat – Miljö, som jag jobbat på sen i höstas är nu under tryckning. Det är en möjlighetsbok.  Spännande att se hur detta projekt artar sig.

 Ett projekt inom Leader: Bördighet, bioenergi och miljöfunktion. Är i princip klart men ska avslutas-avrundas.  Odlingen på 20 skånegårdar gicks igenom och olika alternativ prövades. Det gav till resultat att dagens jordbruk fungerar bra men det kan bli bättre. Skörderester kan ge bioenergi för att dels täcka jordbrukets egen insatsenergi, dels ge betydande överskott till samhället. Energiproduktion behöver inte stå i motsats till vanlig jordbruksproduktion. Om det är nyheter vet jag inte, men i alla fall en intressant uppdatering.

 Odlingsperspektiv. Kan möjligen vidareutvecklas vad gäller användning. Leaderprojektet gav puff i den riktningen. Också spännande. Men responsen är trög. 

Vad mer? Den senaste Science ägnas de hotade haven. Försurning som påverkar djurlivet, särskilt djuren med kalkskal, och det styr hela havets ekologi.  Kväve ger också betydande påverkan på olika plan. Vi i jordbruket måste arbeta med kväveeffektiviteten. Onödiga spill och osäkerheter kan vi inte ha.