Archive for 21 augusti, 2010

Svalbard – klimatförändringen är tydlig

augusti 21, 2010

På Svalbard märks klimattrender tydligt. Förändringar ackumuleras långsiktigt både i glaciärers rörelser och i vegetationen. Det är på den yttersta marginalen förändringar märks. Och vad händer:

Havsis minskar.

Glaciärer minskar.

Vegetationen ändras. Det börjar till och med bli förbuskning.

Mätserier på koldioxid i luften visar en otvetydig trend – stadig ökning. Det har diskuterats om denna ökning kunde vara ”naturlig”, dvs att när havet av någon anledning blivit varmare kommer koldioxid att avgå och halten i luften ökar. Men man har nu otvetydigt visat att den ökade koldioxiden kommer från fossila bränslen. Isotopsignaturen ger klart besked.

Svalbard är en mäktig upplevelse. Storslagna vyer är en klyscha som inte täcker intrycken. Och ser man på närmsta bergvägg ligger hundratals miljoner års geologi öppna för ögat, i skikt på skikt, flera hundra meter högt. Vår historiska tid bör ha åstadkommit någon millimeter på havsbottnen.

Det finns en bok ”Något är nytt under solen”, författare O´Neill. Det syftar naturligtvis på Bibelns Predikare, ”Intet är nytt under solen”.  Vad är det nya? Det är att människan blivit huvudaktör i jordens utveckling.

Det är paradoxalt att detta märks tydligt i det ”orörda” Svalbard.