Archive for 26 augusti, 2010

Hållbarhet och fotavtryck.

augusti 26, 2010

Exempel:

Vi har ett bra skånskt växtodlingsjordbruk.  Skörd i snitt 8200 (spannmål+socker). 135 kg N används. Skörderester går tillbaka.

Insats: 2800 kwh går åt till gödsel, diesel, maskiner mm. Produkterna innehåller ca 28000, men det lämnar vi åt sidan så länge..

Alla skörderester går tillbaka. Mullhushållningen svagt positiv.

Klimatgasutsläpp totalt 2100 (1700 med mullhänsyn).

Nu ser vi framåt. En biogasanläggning finns i närheten. Den tar hand om alla skörderester (även halmen i detta diskussionsexempel), uppgraderad biogas produceras, restprodukten går tillbaka som gödsel. Mullhushållningen fixas genom ett par övervintrande fånggrödor.  Det blir totalt 4500 kwh högvärdig biogas per ha. Om inputen (i detta fall 2500) avräknas har vi ett netto på 2000 kwh till samhället. Energi från skörderester bör kunna tillskrivas odlingen. Då blir det negativa klimatutsläpp.

Alltså: vi har full jordbruksproduktion, producerar därtill av skörderester all egen energi plus 2000 kwh till samhället, har inga nettoutsläpp av klimatgaser, förbättrar jorden.

Dock – vi har gjort ett uttag av en ändlig resurs (fossil energi) på 2500 kwh. Men vi har 4500 likvärdig energi att betala tillbaka med. Problemet är att det är opraktiskt att pumpa ned det i gasfältet. Men det ska väl inte behövas?