Boken Mat-klimat-miljö; en Möjlighetsbok

Om bokens budskap.

Jordklotet börjar bli trångt. Det är viktigt att arbeta för både effektivitet och minskade fotavtryck.

 För framgång med det behövs en viss långsiktighet, kring 5 år eller så. Faktiskt räcker det i många fall för att nå två mål, förbättrad ekonomi och minskade fotavtryck.

Men dagens marknad styr mot kortsiktig ekonomi. Även kortsiktig långsiktighet är svår. Hur  göra övertygande kalkyler på växtföljd och mullhalt?  Frågor om resurser och miljö kommer i tredje hand, om de ens kan komma in i kalkylen.

Konkurrenskraften är central. Bestämmelser och pålagor som minskar konkurrenskraften hos svensk produktion är inget uthålligt alternativ. Om de är gemensamma för marknadens huvudaktörer är det en annan sak. Men det är en uppgift för politiker.

Merbetalning för miljöriktig produktion? I boken konstateras att ingen av de märkningsstrategier (inklusive ekologiskt) som prövats har gett eller ens har förutsättningar att ge  märkbar storskalig miljöeffekt. Och det är ju det vårt klot behöver.

Vi kommer inte ifrån marknaden. Vad finns då för möjligheter att komma ifrån överdriven kortsiktighet och onödig miljöpåverkan? 

Följande diskuteras:

Utnyttja marknadsekonomin helt och fullt genom att ta fram övertygande mer långsiktiga kalkyler som kvantifierar också ”bieffekter” som t ex skördeökning på grund av mullhaltsökning mm. Det är en win-win möjlighet som inte kostar något. Miljövinsten kan bli betydande.  Greppa Näringen har börjat med detta.

Ta bättre till vara jordbrukarnas intresse för miljö och långsiktighet. Arbeta med positiv motivering, kanske imageprogram. Ett förslag i boken: Framtidsfokus.  Kopplat med 1 ovan kan det ge kombinerad motivation.

 Utnyttja så mycket som möjligt de stimulansåtgärder som finns. T ex fånggrödestöd, investeringsstöd, program för biologisk mångfald. Detta kan ge omedelbar ekonomi för åtgärder som annars kräver några år för återbetalning.

 Utforska möjligheter till ekonomiska styrmedel som inte minskar konkurrenskraft, t ex en kväveavgift som återbetalas till produktionen. Det viktiga är att ge incitament till utveckling och förbättring av gödslingssystem och -tekniker. Om något sådant kunde etableras också för kemisk bekämpning skulle utveckling av snåla och alternativa metoder kunna leda till en helt ny bekämpningssituation. Mycket preliminära räkneexempel göres i boken.  Det viktiga är incitament till utveckling, inte avgiftsbeläggnng i sig.

Restriktioner och bestämmelser av olika slag. Befinns de tillräckligt fördelaktiga bör samhället hålla jordbruksproduktionen skadeslös, konkurrensneutral.

 Kort diskuteras också möjligheter att beräkna t ex nitratutlakning eller klimatgaspåverkan och avgiftsbelägga därefter. Emellertid syns ingen lättframkomlig väg. Dessutom skulle sådana system minska konkurrenskraften om de inte är universella.

 Samhälle och politiker bör beakta att en ”fri marknad” inte är tillräcklig för att få den utveckling vi behöver. Den kan ta hand om felaktighetet som ger ekonomisk nackdel, men kan inte förbättra ekologisk funktion i sig. Dagens miljöprogram är positiva och kan behöva stärkas. 

Boken försöker sammanfatta jordbrukets miljö- och resursfrågot och diskutera förbättringar.

 I grunden framkommer en optimistisk bild:

Svenskt jordbruk fungerar miljömässigt förhållandevis bra.

En positiv utveckling fortgår, befordrad av miljöprogram och rådgivningsprogram,

Det finns möjligheter att komma åtskilligt längre inom flera områden, utan att förlora konkurrenskraft.

En högproducerande svensk växtodling har möjlighet att med bibehållen eller ökad konkurrenskraft:

Minska kväveutlaknng (möjligen också fosforutflöde)

Förbättra markvården

Producera energiråvara som täcker insatserna och dessutom ger ett nettobidrag till samhället 

Ge en nettobindning av växthusgaser, alltså vara klimatpositivt..

Se www.greengard.se

Etiketter:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: