Archive for 17 oktober, 2010

Om fokus – exempel fosforåtervinning

oktober 17, 2010

Varje människa behöver ca 0,7 kg fosfor per år. Det får hon via maten. Det är livsnödvändigt.

Det kommer ytterst från marken. Då blir marken fattigare på fosfor om vi inte fyller på, gödslar. Och det kan vi göra, det finns fosforfyndigheter att använda.

Men inte hur mycket som helst. Vad vi vet nu kan det bli knappt om några hundra år.

Men fosforn i maten kommer ut i toalettavfall. Då får vi väl ta vara på det. Vi försöker, men det är inte lätt. I våra avloppssystem blir det blandat med mycket annat. Vi för fundera på tungmetaller, olika kemiska ämnen. Och även om vi ”tar det direkt” som t ex urin finns frågor om mediciner, antibiotika osv.

Det fanns en metod som klarade detta. Som tog fram en ren fosforprodukt, tog bort tungmetaller och oskadliggjorde olika organiska ämnen: Krepro. Fosforprodukten var inte riktig idealisk men den fungerade.

Men det som stoppade var priset. Det kostade ungefär 80 kr per kg fosfor, medan jordbrukarna kunde köpa den i mineralgödsel för ca 10. Oj vad dyrt!

Men tänk en gång till. För de 0,7 kg som en person släpper ut skulle det kosta ca 60 kr. Kostnaden för en lunch om året för att lösa ett vårt samhälles stora resursproblem långsiktigt.  Det är väl inga problem.

Det gäller att lägga fokus på rätt ställe. Det är ett samhällsproblem, inte ett jordbruksproblem.

Detta är historia, men låt oss hoppas att nu när nya metoder kommer fram man kan lägga fokus på rätt ställe.