Archive for 18 oktober, 2010

Jordens kvävecykel – för mycket tillskott

oktober 18, 2010

Science 8 oktober handlar om globalt kväve och hur det har utvecklats under miljarder år. Självklart har mycket skett de senaste 100 för att inte säga 50 åren. De naturliga posterna, kvävefixering till lands och havs, beräknas till  ca 18 Tmol medan jordbruk mm står för 13 och förbränning för 2. För bara 50 år sedan var de sistnämnda mycket små.

Det är klart att detta har stor ekologisk betydelse både lokalt och globalt.

Läget är ju att vi behöver föda fler människor så jordbrukets roll måste egentligen öka.

Det lägger betoning på en sak: vi måste öka effektiviteten av det kväve vi sätter i cirkulation, antingen det är mineralgödsel eller biologisk fixering, eller inte minst stallgödsel.

Vi kan nå mycket god effektivitet i svensk växtodling. Men vi kan också göra ännu mer för att ytterligare förbättra, utan förlust i konkurrenskraft:

Precisionsodling (investeringsbidrag är möjligt), fånggrödor, ytterligare fältanpassning med nollrutor, bättre utnyttjande av fältets kvävehistoria, radmyllning.

Det kan ge fördelar i dag, blir nödvändigt inom en nära framtid.