Archive for 24 oktober, 2010

För optimistisk?

oktober 24, 2010

De kommentarer jag fått om boken Mat-klimat- miljö; en Möjlighetsbok   är bara positiva. Dock är någon lite frågande: är den inte för optimistisk? ”Vi klarar skivan..”   – det är sannerligen hurtigt.

Det är klart jag kunde uttryckt mig annorlunda. Det är också klart det finns en del förutsättningar. En är att befolkningen planar ut vid 9-10 miljarder. Det jag talar om är också konkreta biofysiska möjligheter till försörjning och miljöutveckling. Krig, terrorism, politiska misstag och inte minst fundamentalism kan ställa till det.

I dagens tidning finns en liten spalt om all mat vi slänger. Och det finns så mycket annat som kan göras mycket mycket bättre. Om vi tar fram möjligheterna blir de arbetsbara. Vi behöver lyfta fram problem, men frågan är om det inte är ännu viktigare att lyfta fram möjligheter.  Hur ska vi annars få inspiration att gå vidare?

Ett par ”små-möjligheter”:

Bättre koll på hur kväve tidigare fungerat på det individuella fältet. Skörd, proteinhalt, kväveinsats? Man har ett facit bakåt i tiden att ännu bättre utnyttja.

Utnyttja solenergin fullt ut. Håll fälten gröna  så mycket som möjligt. Bunden solenergi kommer alltid till nytta på något sätt. Mullhalt, bioenergi, andra produkter.  Det finns invändningar: vi måste bearbeta för ogräsbekämpning och för att mylla halm mm, fånggrödan utvecklas så dåligt osv. Det är relevanta invändningar på kort sikt. Men på de flesta jordar har man lyckats etablera system med reducerad bearbetning eller enbart vårbearbetning och direktsådd åtminstone delvis och till vissa grödor. Det finns betydande möjligheter att komma vidare.  Om fånggrödor: deras uppgift är att ta hand om kväve som blivit över eller frigörs på hösten. Är den mängden låg utvecklas de dåligt men de fyller ändå sin uppgift.

Men man kan gå ett steg till och ta en andragröda för t ex bioenergi på hösten. Då får man gödsla om det behövs.  Ett enkelt sätt att orientera sig om de möjligheterna vore att gödsla en liten ruta av fånggrödan, några kvadratmeter. Hur växer den om det finns tillgängligt kväve?  (Det är kanske bäst att förvissa sig om att en sådan kväveruta inte äventyrar fånggrödestödet).

Detta låter kanske ”småttigt”, men det kan i själva verket betyda en hel del för bioenergiproduktionen från jordbruket. Och det utan att inkräkta på den vanliga produktionen, snarare stärka den.