Archive for 26 februari, 2011

Klimatpositivt, energiproducerande, högeffektivt jordbruk.

februari 26, 2011

Detta har präglat veckan.  Jag ska diskutera framtidens växtodling vid en jordbrukssammankomst i Norge nästa tisdag, ha ett inlägg om helt självförsörjande högproducerande jordbruk i Alnarp på torsdag. Och så har det varit ett kombinerat utvecklings/utredningsjobb om jordbruk/miljö med anknytning till Halland. Återkommer om en del av de här frågorna. Nu fredag kväll känns det som ett jobb är gjort, eller kanske flera

Det är verkligen härligt att leta samband, sätta ihop information och kunskap i system och få en känsla av att det fungerar, att det stämmer och ger något. Det är därför man kan hålla på.

Rubrikens möjligheter finns framför allt i Sydsverige. Vi tänker oss en odling med vete (9 ton) , betor (60 ton), korn (7ton). Det blir mycket halm som kan användas till bioenergi om mullhalten klaras på annat sätt. Och det kan den: fånggrödor. Om man ser dem som en gröda kan de ge en andra skörd: grönmassa till biogas. Då kan produceras så mycket raffinerad biogas att det uppväger all insatsenergin i gödsel och drivmedel. Och inte bara det, det blir energi över till samhället.  Om vi räknar in bioenergin i systemet, och det är väl naturligt när den medvetet tagits fram där, blir det hela klimatpositivt. Det minskar utlakning och ökar mångfald.

Ett system att lobba för. Eller åtminstone att lobba för att dess förutsättnngar ordentligt prövas.

Huvudmål: utnyttja solenergin fullt ut.  Höstmånaderna är ofta dåligt utnyttjade.