Archive for 28 februari, 2011

Technical development

februari 28, 2011

Some headlines and features from the magazine Ny Teknik.

 The Baltic Sea is perfect for storage of carbon dioxide.  Not the sea itself, but the geological sediments below

 A new small car goes 100 km on 0,9 l. A Volkswagen hybrid, 2-seater. Somewhat special but still an indication of what is going on.

Fuel cells get longer life. The goal is 40 000 hours, which means a new technological level, according to researchers at Chalmers in Gothenburg.

 Molybdenum disulfide will beat both silicium and graphene. More effecient and energy saving electronics.

 There is a discussion on cold fusion. Very sceptical, but interesting. An Italian inventor/scientist has presented a new device and publicly demonstrated that an energy excess is produced. But everything is secret so the source of the energy cannot be proven. Unexpected chemical reactions, a falsification or maybe the start of a new epoch?

In any case much interesting development is going on. We should not stick to old ”truths” or even the data of today when trying to judge future development.  But catch the opportunities.

(Oops – det här hamnade få fel blogg. Men det får passera för en gångs skull)

En svängel och tankar om utveckling..

februari 28, 2011

 Hittade en svängel i en hög ved från grannen. Svängeln var en gång mycket fundamental i produktionen. En gammal granne i Vinberg, Halland, sa en gång för längesen: ” De e  granna granar, dai wäxa en swänglalängd om auret”.

Svängeln är den knappt meterlånga bom där man fäster de två draglinorna från hästen. Genom svänglar förmedlades det mesta av den dragkraft som behövdes, både i jordbruket och på vägen.

Produktion och hårt arbete gällde på den tiden.

Läser en bok av Ruth Rendell, Tigerlily´s orchids. En rätt tät skildring av ett kvarter i Londons utkanter. Av de kanske 20 personer/familjer som skildras är det knappat någon som arbetar Det är klart det är studenter och persionärer, men det är på något sätt påtagligt. Bara en producerar och han odlar cannabis olagligt i radhuset. 

I tidningen är reportage om all mat som kastas och vilken guldgruva avfallscontainer kan vara för sopdykare.

Vart är vi på väg? Är vi på spåret?

Det finns i alla fall möjligheter och jag är optimist. Men för att möjligheter ska realiseras får man tala om dem. Se föregående inlägg.