Archive for september, 2011

Odling med Framtidsfokus

september 24, 2011

Boktexten som nämns i min Blogroll här nere till höger är nu klar i en etapp.  www.greengard.se/Bok_Odling.htm

Men den behöver putsas till. Jag har i alla fall försökt sammanfatta vad jag ser kan göras i växtodlingen för att förbättra hållbarhet och miljö utan lönsamhetsförsämring.

För övrigt finns det några exemplar kvar av min riktiga bok: Mat-klimat-miljö, en möjlighetsbok.

Den är faktiskt fortfarande rykande aktuell. www.greengard.se

 

Under Tiden, Stjärneborg. Kunskap och beslut.

september 23, 2011

 Göran Tunströms vemodiga reflektioner: ”Det finns inte – i  kosmisk mening – något framåtskridande, inte ens – annat än ur biologisk synpunkt – någon mening med våra liv. Men är det så illa? Duger det inte ganska bra?”

Alexandra Coelho Andhorils roman om Tycho Brahe. All strävan, alla observationer, konflikter och kamp. Fick lämna allt till sist. Och boken slutar:–” Sju år efter hans död uppfanns den första kikaren, som kom att göra hans världssystem, alla hans instrument och observationer evigt föråldrade”

Riktigt håller jag inte med det sista. Hans mätningar var en grund för Kepler som förde det vidare. Och det är inte många 1500-talsmänniskor vi minns. Men vi minns Tycho.

 Kunskap och beslut då? Vad vet vi? Vi vet att allt mer ökade krav ställs på vad marken kan ge oss. Både produkter och ekosystemtjänster. Vad beslutar man? Att skära ned på utvecklingssatsningar och kunskapsutveckling.

”Man” är inte klok.

Men det gör kanske inget i det långa loppet, enligt Tunström.

Jo, jag tror det. Vår uppgift är att göra så gott vi kan.  Och det kanske ”man” tror att man gör. Kanske det är en fråga om bristande kommunikation. Om skrankor mellan discipliner.  Eller om ”massverkans lag” i politisk mening.

 Det fanns en tongivande USA-ekonom för några decennier sedan,  som menade att eftersom jordbruket bara tar upp några få procent av ekonomin var det helt betydelselöst.

Drivkrafter för miljöeffektivitet

september 12, 2011

Har vi det? Nästan inte. I alla fall är de helt underordnade ekonomisk effektivitet. Och självklart blir det så när det är helt självklart att ekonomisk konkurrens ska styra vårt samhälle.

Men på ett annat plan har vi diskussionen att vi måste ta hänsyn till våra globala begränsningar, att vi redan ansträngt den globala ekologin alltför mycket vad gäller t ex klimatgaser och kväve.

Det jobbiga är inte oförmåga. Det är mycket vi kan göra bättre. Men det är att vi inte har drivkraft för att använda denna förmåga.

För övrigt, några tankar och frågor som delvis överspelat detta bloggskrivande:

Agronomin och ekonomin tycks leva i skilda världar. Hur ska de kunna fås att bättre samverka.

Kretslopp. Slam till åkermark är ineffektivt ur kvävesynpunkt. Därmed ett miljöproblem vad gäller kväve, inget positivt kretslopp.

Det finns så mycket kunskap som inte användes. Vi kan t ex fråga oss i vilken utsträckning vi kan producera mer från marken. I dessa tider, början sept, ligger de flesta fält overksamma. De skulle kunns samla solenergi, bygga upp biologiskt material, ge energi eller liv i marken. Genom att använda de mark-växtmodeller som finns skulle man kunna utforska gränser mycket effektivare än med praktiska försök.