Archive for november, 2011

En bra dag.

november 22, 2011

En bra dag är när man har roligt.

När man träffat trevligt folk

När man tycker sig ha förmedlat något av intresse och vikt.

När man är full av ideer att dra vidare.

Det har varit en sådan dag.

Tillsammans med HIR i Skåne,  utbildning  om Mull mm.

Kortsiktighet som aha-upplevelse

november 5, 2011

Två fosforprojekt är på väg mot mål i dag

En artikel för Formas i en ny fosforbok (mitt tema: vi har reserver och teknik för överskådlig tid, men vi måste spara på fosforn för att minska allmän miljöpåverkan).

Ett beräkningssystem för fosforgödslingsekonomi. Det är inte helt färdigt men passerade en punkt i dag. Den om kortsiktighet. Jag blev själv fångad i detta.

Systemet räknar på växtföljder, 6 i rad och kan omspänna upp till 36 år. Man anger en gödsling och fördelning till grödor mm, så räknar systemet fram hur ekonomi och markens fosfortillstånd blir åren framöver.

Ett resultat kan bli att för det första växtföljdsomloppet på 4 år givan noll är mest ekonomisk, följande omlopp givan 15 kg fosfor, senare omlopp 25 kg fosfor. Men det är ju ingen gödslingsplan för om 15 kg P ska vara bäst omlopp 2 förutsätter det att man gödslade med 15 också omlopp 1 när noll var bäst.

Då kom den förrädiska tanken: Vi måste väl kunna optimera bättr, göra det bästa av varje omlopp. Gjorde om kalkylen så det var möjlig testa detta. Men – nollgödslingen blev alltid bäst. Markens fosforstatus sjönk och sjönk, men den kortsiktiga kalkylen sa att noll var bäst. Vad blev det för fel i matematik och formler?

Huvudproblemet var i alla fall logiken. Kortsiktig optimering ger detta resultat. Man får aldrig grepp på den långsiktiga nedgången om man bara siktar på att göra det bästa för stunden.

Man får börja med att definiera målet: t ex ”jag vill göra det som ger bäst resultat summerat på 10 år”.

Tur att kalkylen gav så till en början irriterande resultat.  En stor lättnad när jag kom på grundproblemet.

Undrar just hur mycket verksamhet som lider av för mycket kortsiktighet.