Archive for december, 2011

Återknytning: framtidsfokus, uthållighet, långsiktighet

december 29, 2011

Det var så den här bloggen började. Det fortsatte med en bok: Mat – klimat- miljö. Och det har inte blivit mindre aktuellt.

Vi har faktiskt ett problem. Jordbruk bör vara långsiktigt men styrsystemen, marknaden,   styr mot kortsiktighet.

Nu tänker kanske någon: ja men det är ju bara att tänka som en skogsman. Skogsbruket är långsiktigt. Men det finns en fundamental skillnad: på skogsmarknaden är långsiktighet regel. Alla får ta hänsyn till det. Också konkurrensen är långsiktig. Men på jordbruksmarknaden är kortsiktighet regel. Den som kan producera billigast produkt kortsiktigt har en fördel.

Vilka långsiktiga hänsyn kommer då i kläm? Mullhushållningen är en. Särskilt om nu halm blir mer efterfrågat som energiråvara. Visst kan man sälja halm om man har mullhushållningen under kontroll, men man bör veta vad man gör.

Växtföljd och markpackning är andra långsiktiga hänsyn att ta.

Vad finns att göra åt det?  Jag tror det är viktigt hålla frågan levande. Ta fram den, diskutera den.  Alltför många tror att marknaden utan någon påverkan och ledning styr helt rätt. Den gör det för stunden, men det räcker inte för jordbruk.