Archive for 1 februari, 2012

Ingrid Stéen, till minne

februari 1, 2012

Vad det kan bli tomt efter en människa man de senaste åren inte träffat så mycket men ändå känt glädje över att veta att hon finns. Ingrid blev min kollega på 80-talet. Kvävestyrning, stråbasanalyser,  kväveprofiler, provtagningsmaskiner. Fullt ös med utveckling ackompanjerat av Ingrids glada skratt.

Sen tog hon hand om herrarna i Bryssel. Brytpunkten industri – jordbruk-miljö. EU. Regler och förordningar. Gödseldirektivet, nitratdirektivet, kadmium. Kunskapssynteser, möten, konferenser. Ingrid tog hand om det på ett fantastiskt sätt. Och så blev hon President i International Fertiliser Society. Så vi fortsatte att stråla ihop då och då.

Här hemma fortsatte utvecklingen. Renare gödselmedel, sensorstyrning, kadmiumgaranti, energieffektivisering, miljöplaner.

Och det fortsätter. Det blir faktiskt bättre och bättre. Det gäller bara att ge jordbruket motivation att fortsätta.

Kom jag ifrån Ingrid? Egentligen inte. För detta var hennes verksamhet och intresse