Archive for 13 maj, 2012

Från kolkälla till kolfälla.

maj 13, 2012

Ett seminarium om globalt jordbruk och klimat. Regi Kungl Skogs- och Lantbruksakademien och SIANI.

Vi kan sammanfatta:

Jordbruket kan göra mycket åt växthusgaserna, både vårt produktionsjordbruk och jordbruket i utvecklingsländer.

Höga skördar är positivt. Kvävegödsling som höjer skörden är positivt.

Skörderester och att hålla marken bevuxen är positivt, anpassad eller reducerad bearbetning likaså.

 

För att något ska hända behövs motivation för jordbrukaren. Det finns vinster att hämta men de är inte särskilt stora (skördeökningar) och de kommer inte de första åren. Hur klarar man den frågan?

Det är nog så att marknaden inte ensam ger tillräckligt incitament till den utveckling som behövs. Vad kan då göras?

Betalning för åtgärder är möjligt i de flesta lägen. Rätt utformat påverkar det inte konkurrenskraften, som ju ska styra i det system vi har.

Bestämmelser, men de är negativa för konkurrenskraften.

Bättre information och rådgivning, alltifrån helhetsbild av forskningsresultat till presentation av ekonomiska konsekvenser.  Det är mycket som lönar sig bättre än man tror.