Archive for 28 augusti, 2012

Höga skördar, miljö, hierarkisk suboptimering

augusti 28, 2012

En något frustrerande dag, i det lilla. Tittade i går på en sajt för att göra/modifiera hemsidor. Kom en bit. Skulle fortsätta i dag, men fastnade i lager på lager av Users och Passwords som jag bara blandade ihop. Efter 2 timmars jobb hade jag inte ens kommit in. Grumsade över systemet. Men så visade det sig att det vara mitt fel. Jag hade missat att öppna rätt mailbox där information fanns. Ja – Ja.

Men så kommer en kompensation. När man är ute och reser eller går kan man göra fynd, hitta saker eller stämningar som berikar. När man filosoferar är det likadant. Man kan göra fynd, men så får man se om de håller vid närmare betraktande. Dagens fynd är två.

1. När vi hjälper jordbruket till höga och säkra skördar hjälper vi också miljön och uthålligheten. Det finns dock vissa villkor, men dom kan tas hänsyn till.  Win – Win att betona.

2. Hierarkisk optimering är problematisk. Vad menar jag med det? Ett exempel: vi vill ha bra forskning som gör nytta så mycket som möjligt (övergripande samhällsmål). Där finns flera steg i processen.

Forskaren ska göra ett bra och kreativt jobb.

Institutionen ska få bra statistik att visa upp.

Publicerande tidskrifter ska klara sin ekonomi.

Dom som läser tidskrifterna ska få tillräcklig information för at använda forskningen.

Dom som har nytta av forskningsresultaten ska få reda på dem.

Det ska utnyttjas i praktiken.

 

Hur är det i de olika stegen?

Forskaren ska konkurrera om anslag. Hämmar kreativitet.

Institutionen vill ha många vetenskapliga artiklar publicerade. Det går bäst om dom är ”smala”.

Tidskrifterna vill ge så litet utrymme som möjligt och bestämmer format. Mycket information kommer inte med, framför allt inte övergripande diskussioner som för frågan framåt.

Dom som skulle kunna använda informationen har svårt att få den. Vem jobbar med det?

Vad innebär det i praktiken? Det är kanske inte så dumt att ta kontakt med forskaren direkt, om han nu finns kvar i systemet.

 

Var och en optimerar sitt men ingen har ansvar för det övergripande målet. Man ska inte tro att bara för att varje steg optimerar för sig blir slutresultatet optimalt. Win-loose?

Det borde finna en logisk eller matematisk teori om det här. Det gör det nog.