Archive for 5 november, 2012

Perspektiv på ”Global Warming”, växthuseffekten.

november 5, 2012

Det diskuteras och hoppas på ett mål för växthuseffekten: inte mer än 2 graders ökning till 2020 jämfört med pre-industriella värden.

Det betyder kanske 1 grad på 100 år, om vi räknar mycket lågt.

Vi vet att den geologiska historien vittnar om tidigare globala klimatförändringar. För 55 miljoner år sedan inträffade något som förkortas PETM (Paleocen Eocen Thermal Maximum). Jordens temperatur höjdes med ca 5 grader. Man är ganska säker på att det berodde på utbredd vulkanism och stora utsläpp av koldioxid när Atlanten alltmer öppnade sig. Det var dramatiskt men kort, bara 200 000 år. Det ledde till stora förändringar för livet på jorden. Men sedan normaliserad temperaturen igen.

Förändringen skedde under en period på 10 000 – 20 000 år. Om vi säger 10 000 betyder det en temperaturhöjning på 0,05 grader per hundra år.

Tidigare skedde ännu mer dramatiska saker, i geologisk tidsskala. För 250 miljoner år sedan, när Permtiden övergick i Trias och dinosauriernas förfäder levde, ökade temperaturen i omgångar med ca 15 grader. Haven vid ekvatorn fick över 40 graders temperatur. Markytor säkert åtskilligt högre. Mycket liv dog ut. Orsaken tror man är intensiv och långvarig vulkanism i Sibirien, i områden med kol-lager vilket gav mycket koldioxid. Temperaturen tycks ha ökat med någon grad på tiotusentals år (mycket grov uppskattning). Det skulle betyda 0,01 grader per 100 år. Värmeperioden varade, med variationer, i 4 miljoner år.

Det som pågår nu är mycket intensivare än den intensiva PETM.

Vi tycks leva mitt i en revolution utan att märka det.  Eller gör vi det?

(Bakgrund i olika nummer av Science)