Archive for 21 november, 2012

Äntligen: En sammanställning om fånggrödors bredare verkan

november 21, 2012

Jordbruksverket har låtit ta fram en sammanfattande rapport om fånggrödor, Det praktiska vetande som finns har samlats, och man skriver en hel del om att fånggrödor ökar biologisk aktivitet, är positiva för mullhalt och markstruktur. Mycket väkommet.

Man nämner t o m att kvävegödsling ökar tillväxten och att några ton ts kan produceras på hösten. Helt säkert kommer detta att få ökad betydelse framöver, åtminstone om lokal biogasproduktion utvecklas.

Rapport från SLU kan hittas på Jordbruksverkets hemsidad, Rapport 2012:21.

november 21, 2012

Intressant!!!